Handledning

Handledning

Jag är i grunden socionom utbildad handledare 45 hp, via Ersta Sköndal Bräcke högskola och min teoretiska utgångspunkt är systemteori. Jag arbetar gärna med både ärende- och processhandledning. För mig innebär det att människor påverkas av vad de är med om och att de förstår sin situation och sitt sammanhang utifrån sina erfarenheter. Handledning är en process för gemensamt lärande som gör det möjligt att för yrkesutövande att samtala om frågor som de stöter på i det vardagliga arbetet. Jag erbjuder ärendehandledning och process handledning utifrån behov och önskemål.

Jag handleder bland annat personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, ledningsgrupper och familjehemsföräldrar. Oftast sker handledningen i grupp men jag tar även emot enskilda chefer eller medarbetare.

 

adress

Snipgränd 92
906 24 Umeå

Maila oss