Tinnsten

om mig

Carl Tinnsten

Jag trivs i en värld där mina produkter, tjänster och system fungerar som förväntat och att de skapar en harmoni mellan mig och mitt arbete. Jag gillar att vara del av att skapa den harmonin för slutanvändare och arbetar därför hårt för att nå hög standard och se att min kund lyckas.

En av mina kärnprinciper är att tro på transparens och vara tålmodig vid förändring. Genom att främja en miljö av förtroende och öppen kommunikation, kan vi tillsammans skapa tydliga processer som underlättar för ett effektivt samarbete. Med skarpt öga för större sammanhang identifierar jag gråzoner att fördjupa mig i, där varken räds att ta duellen eller axla ansvaret att analysera och utforska.

Även om jag är en förespråkare för förändring, så är jag inte en som främjar förändring bara för förändringens skull. Jag förespråkar målmedvetna och strategiska transformationer som ger förbättringar.

Erfarenheter

”Inom IT är ständig förändring det enda konstanta. Jag är här för att se till att ditt företag inte bara klarar förändringen, utan även leder den.”

Investerare

Tinnsten, Carl AB är delvis grundare för

Stockholm Mätdesign AB
Årsta Konsulterna AB

Testledare

I rollen som Testledare har Carl varit ansvarig för

  • koordinera och operativt delta i systemtester
  • personalansvar över eget team och dess samverkan med utvecklare och produktägare i komplexa miljölandskap med 15+ system
  • koordinera integrationstester i komplexa miljölandskap med 15+ system
  • koordinera och operativt delta i skapandet av relevant testdata som inblandat skatteverket
  • koordinera end-to-end och acceptanstester tillsammans med slutanvändare i komplexa miljölandskap med 15+ system
  • koordinera last-/prestandatester samt sårbarhets/-säkerhetstester med extern leverantörer
  • utbildat personal på ny funktionalitet och system
  • rådgivit och operativt hanterat intern-politiska beslut
  • koordinerat och operativt styrt releasehantering i större team som sträcker sig över flertalet system
  • koordinerat testverktyg samt testmiljölandskap
{

Redo att förvandla din IT-vision till verklighet? Kontakta mig så tar vi det första steget tillsammans.

© 2024 Picknick Media