Verksamhet

Daglig verksamheten

Föreningen lokaler på Djupviken är kärnan och utgångspunkt för det mesta av aktiviteter och arrangemang för medlemmar och besökare.

Att skapa positiva, drogfria och nyktra sociala aktiviteter, är viktigt för att skapa en gemenskap där människor känner sig trygga och hemma.

Föreningen jobbar med både förebyggande insatser och påverkansverksamhet i form av oppinionsbildning.

Informationsverksamheten

Föreningen lokaler på Djupviken är kärnan och utgångspunkt för det mesta av aktiviteter och arrangemang för medlemmar och besökare.

Att skapa positiva, drogfria och nyktra sociala aktiviteter, är viktigt för att skapa en gemenskap där människor känner sig trygga och hemma.

Föreningen jobbar med både förebyggande insatser och påverkansverksamhet i form av oppinionsbildning.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

ANHÖRIG- OCH INDIVIDSTÖD

Anhörig- & individstödet riktar sig till anhöriga och andra familjemedlemmar samt unga, unga vuxna och vuxna som lever i/under destruktiva förhållanden, med psyksik ohälsa, diagnoser och/eller med eget missbruk av olika substanser.

Vi som är engagerade i föreningens anhörig- och individstöd är Lizette, Marita och Cecilia – där Lizette är den som har det övergripande samordningsansvaret.

Vi har alla 3 egna livserfarenheter av olika slag som kombineras med våra olika utbildningar. Cecilia och Marita riktar sig i huvudsak till anhöriga och medberoende, har Lizette unga och då speciellt unga tjejer som fokusområden.

Att rätt person arbetar med rätt fråga är något som är viktigt för att nå bästa resultatet, och för att rätt kompetens skall tillföras där som den behövs just där och då.

Anhörig- och individstödet arbetar även med stöd- och samtalsgrupper där ”Tillsammans” en anhöriggrupp för dom med en närstående i beroende och/eller psykisk ohälsa.
 

Kontakta oss

Att ha någon att vända sig till och lyfta upp svårigheter och problem öppnar dörrar till möjligheter.

MEDLEMSKAP

Föreningen har 3 medlemskap
Medlem, Stödmedlem och Stödmedlem Företag.

Medlem är den med egen erfarenhet av beroende, psykisk ohälsa eller NPF-diagnoser.

Stödmedlem är anhörig och närstående, eller andra som vill stötta föreningens arbete.

Föreningen erbjuder också stödmedlemskap till företag.

För mer info om Stödmedlem Företag kontakta ordförande André Bengtsson

BETALNING

Du kan nu betala med swish. Använd QR koden.

150kr/år för Medlemskap
200kr/år för Stödmedlemskap

Kontaka oss om du har några frågor.