Hem    Verksamhet    Om oss     Kontakt

Ingen människa är värd mer eller
mindre än någon annan

Välkommen

Connextions Norrbotten – Människan i Centrum
strävar alltid efter att sätta medmänniskan och individen i centrum.

Oavsett om det gäller beroendesjukdomen, psykisk ohälsa och andra livssituationer som tex att man lever med NPF-diagnoser, och behöver stöd och hjälp av olika anledningar. Också när det kommer till anhöriga och närstående, är det vår vision och strävan att den/dem anhöriga och närstående skall känna att det är deras situation som är det viktigaste.

Alla människor är lika värdefulla – och har individuella behov och förutsättningar när det gäller frågor som beroende, hemlöshet, psykisk ohälsa och diagnoser. För oss finns det inget som heter ”hopplösa fall”. Det finns inget som är omöjligt, det gäller bara hitta rätta lösningen. Och den processen är vi gärna delaktig i tillsammans med dig som vill eller har börjat din resa tillbaka till en bra, fungerande och värdefull vardag i din livssituation.

Vi finns här för dig

Vår verksamhet

Föreningen lokaler på Djupviken är kärnan och utgångspunkt. Att skapa positiva, drogfria och nyktra sociala aktiviteter, är viktigt för att skapa en härlig gemenskap där människor känner sig trygga och hemma.

Anhörig- och individstöd

Stödet riktar sig till anhöriga och andra familjemedlemmar samt unga, unga vuxna och vuxna som lever i/under destruktiva förhållanden, med psyksik ohälsa, diagnoser och/eller med eget missbruk.

Medlemskap

Föreningen har två medlemskap. Medlem är den med egen erfarenhet av beroende, psykisk ohälsa eller NPF-diagnoser. Stödmedlem är anhörig och närstående, eller andra som vill stötta föreningens arbete.

Våra sponsorer & samarbetspartners

Om oss

Connextions Norrbotten är en ideell förening som grundades den 21 juli 2012 av André Thurström och Lizette Bergström

Föreningen har säte i Piteå, Norrbotten.

Den starka vilja och drivkraft som alla engagerad i Connextions använder sig av är förankrat i verklighetens svårigheter. Var och en av oss har gått igenom egna svårigheter, som alla nu använder sig av för att hjälpa våra medmänniskors i deras liv.

Visionen Connextions Norrbotten har, är att vi tillsammans ska sprida kunskap och finnas till för våra medmänniskor, desto fler vi är som vill göra en förändring desto fler får chansen till ett annat och fungerande liv. En annan vision är att vi skall ha ett samhälle där unga inte hamnar i missbruk av alkohol och-eller narkoika – eller annan destruktivitet där dom far illa. Där alla får den hjälp och det stöd som dom behöver – och att förebyggande insatser skall finnas efter behov istället för en kommunal budget.

Kontakta oss

[contact-form-7 id="741"]

Vi finns här

Adress

Solandergatan 11
941 33 Piteå

Telefon

Kontoret: 070-7100465
Ordförande: 073-021 83 79

Epost

kontakt@connextionsnorrbotten.se