DEMO SKAPAD AV

Om Oss

Om Oss

Vi riktar oss till dig som är anhörig och lever med eller har någon i din närhet som har ett pågående missbruk eller som lider av en psykisk ohälsa som påverkar dig negativt. Se nedan för att lära känna teamet på Nysikt.

 

Utbildad Beteendevetare vid Umeå universitet -99. Arbetar med öppenvårdsbehandling och terapi både kommunalt och i privatregi sedan -03. Målgruppen är enskilda, par och med familjer som drabbats av någon form av missbruk/riskbruk eller anhörigproblematik. Har lång erfarenhet av att arbeta med grupper, specifikt med anhöriga, men även i gruppform med de som har riskbruk/missbruk. Handledning av arbetsgrupper såsom inom beroendevården, HVB-hem och gruppboenden och anlitats som behandlingsansvarig och metodutvecklare på HVB-hem. Legitimerad Reteamingcoach, Reteaming är ett lösningsorienterat utvecklingsprogram för arbetsgrupper. Coachat andra professionella i yrket i det svåra som arbetet kan innebära. KBT-utbildad inom spelberoende.

Mitt sätt att arbeta bygger på ett lösningsfokuserat förhållningssätt och sedan -03 använder jag mig av FIT (Feedback Informed Treatment, ORS/SRS) för att systematiskt mäta och följa insatsen. Jag är mycket intresserad av att ta reda på i ett tidigt stadium om det vi gör i rummet är till hjälp för den som kommer.

 

 

Jag är i grunden socionom utbildad handledare 45 hp, via Ersta Sköndal Bräcke högskola och min teoretiska utgångspunkt är systemteori. Jag arbetar gärna med både ärende- och processhandledning. För mig innebär det att människor påverkas av vad de är med om och att de förstår sin situation och sitt sammanhang utifrån sina erfarenheter. Handledning är en process för gemensamt lärande som gör det möjligt att för yrkesutövande att samtala om frågor som de stöter på i det vardagliga arbetet. Jag erbjuder ärendehandledning och process handledning utifrån behov och önskemål.

Jag handleder bland annat personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, ledningsgrupper och familjehemsföräldrar. Oftast sker handledningen i grupp men jag tar även emot enskilda chefer eller medarbetare.

adress

Snipgränd 92
906 24 Umeå

Maila oss