DEMO SKAPAD AV

Personalcoachning

Personalcoachning

Vi erbjuder personalgrupper coaching/handledning vilket ger en möjlighet att både utvecklas i sin yrkesroll samtidigt som det ges tillfälle till att värna om sig själv och reducera den emotionella stress yrket kan innebära för personal inom vår profession.

Arbetar vi i någon form av hjälpyrken så ”händer” det något med vårt eget inre. En av nyckeluppgifterna i vårt arbete är att vi ska bygga upp en arbetsallians tillsammans med den person som behöver vår hjälp. För att lyckas med det behöver vi använda oss av vårt eget inre, våra referensramar, vår personlighet och våra känslor för att hitta rätt och för att ”möta” en människa i en utsatt situation.

Vi är övertygade om att det arbetet påverkar oss känslomässigt, alltså vår egen privata person påverkas på olika sätt. Det diskuteras, skrivs om och reflekteras över det ”professionella förhållningssättet” i arbetet med människor med hjälpbehov, men när det kommer till behandlarens egen person finns inte så mycket skrivet, och det finns inga professionella ”känslor”. Dessa känslor och det som händer i det professionella mötet för den som är personal är en viktig aspekt i yrket.

Att det finns en öppenhet i arbetsgruppen är otroligt betydelsefullt; att den kan få vara en tillåtande arena där det finns möjlighet att sätta ord på och dela det som händer med en själv i arbetet.

Det blir ett sätt att utveckla sig själv i sin yrkesroll och bli medveten om sina hälsostrategier och sina akilleshälar – och blir samtidigt en möjlighet att reducera stress i en arbetsgrupp.

Vi erbjuder personalgrupper och enskild personal handledning och coachning. Vi erbjuder även kontakt via Teams, vilket gör att det inte spelar någon roll vart i landet du befinner dig.

adress

Snipgränd 92
906 24 Umeå

Maila oss